Emocionalna zrelost i AEQ metoda

-U AEQ metodi® emocije dijelimo na agresivne i pasivne.

-Agresivne emocije omogućuju promjenu stanja. Raspon im je vrlo širok te reakcija na njih različita. 

-Pasivne zahtijevaju inhibiciju spontanih somatskih reakcija te rezultiraju povećanom mišićnom napetošću, otežanim disanjem, smanjenom proizvodnjom životne energije kako ne bismo izveli agresivno djelovanje kojim bismo utjecali na smetnje, prijetnje opasnosti ili ograničenja  koja nas okružuju.

-Agresivne emocije dijelimo na sintropijske(SAE) i entropijske(EAE).

-Naše ponašanje mješavina je obje vrste agresivnih emocija.  Regulacije emocija ovisi o razini emocionalne zrelosti(EZ) i emocionalne uravnoteženosti(EU) s kojima energiju prenosimo u okolinu. Što su EZ i EU viši , više neravnoteža možemo rješavati putem sintropičnih agresivnih emocija(SAE) i obrnuto.

-Svrha SAE jest povećanje kompleksnosti, organiziranosti i podizanja odnosa na višu razinu. SAE omogućuju promjenu i kretanje. One su potrebne za pokretanje utjecaja prema prvom ili trećem Newtonovom zakonu.

 

-Neefikasnost primjene SAE povećava vjerojatnost korištenja entropičnih agresivnih emocija, čak kad to nije primjereno i potrebno. Rezultat toga je da se osoba ponaša neprijateljski, cinično, agresivno, neljubazno i sarkastično, te nije u stanju izgrađivati, održavati ili poboljšavati odnose sa okolinom.  Njezin životni put vodi je prema plitkim i neefikasnim odnosima, osamljenosti, čudnovatim ponašanjem.

-Bitno je znati kada koji oblik emocija koristiti na primjeren i učinkovit način.

-Za učinkovitu upotrebu entropičnih agresivnih emocija(EAE) , potrebne su prikladno niske razine senzorne atrofije(SA) i senzorne otuđenosti(SO), jer samo takvo stanje omogućuje da dovoljno dobro procijenimo odnos, razloge za trenutni oblik odnosa i to kakav bi taj odnos trebao biti u budućnosti, koje dijelove odnosa ostaviti  iza sebe, a koje zadržati ili poboljšati.

-Učenje Aeq metode® djeluje u smjeru i na način kako koristeći svjesni dio mozga možemo smanjiti senzorno motornu amneziju(SMA), senzorno motornu otuđenost(SMO) te senzorno motornu iluziju(SMI), što je ključ podizanja i uspostavljanja veće emotivne zrelosti.

 

-Bol i nelagoda, koji dođu kroz spoznaju i osjet učenjem AEQ metode®  i AEQ vježbi, uvjeti su iz kojih crpimo energiju za  podizanje emocionalne zrelosti.

-Emocionalna zrelost podrazumijeva preuzimanje i osjećanje težine i neugodnosti pogrešaka iz prošlosti, a to čini sastavni dio procesa razvoja emocionalne zrelosti.

Takav pristup razvijen je zbog stanja u zapadnim kulturama, gdje se tijelo samo izjednačava s kožom, mišićima, koštano zglobnim strukturama i vezama ali ne i s umom i energijom. Um je predstavljen kao superioran aspekt ljudskog postojanja, dok je tijelo smješteno uglavnom u ulogu sluge umu i često je definiran kao izvor svega lošega.

Međutim, subjektivni dio čovjeka, njegovi osjećaji i emocije, važan su dio slagalice, koje omogućuju rješenje i izlaz iz oklopa ukočenosti.  Kolaps ravnoteže između uma i tijela velika je pogreška.  

Tijelo i um pripadaju zajedno, što duboko u sebi već znamo. Ne postoji um koji živi izvan tijela, niti tijelo bez uma. Stari grci su imali i frazu za to koja nam je svima poznata: „Zdrav duh, u zdravom tijelu“. 

Činjenica je ta, da se misli i osjećaji ne poklapaju uvijek. Osoba može misliti bez pomicanja tijela, no stanje uma utječe na tijelo, a tijelo na stanje uma. Razumijevanje tih dva aspekta i njihovih polariteta mogući su zbog Reichova koncepta, koji imaju zajedničku energiju za djelovanje. 

Unutar tijela u dubokom sloju naše membrane,  ova razlika više ne postoji, već jedan jedinstven  organizam koji u svojoj srži ima rezervoar energije, koja se skuplja u organima trbušne šupljine. 

Tijelo na biološku energiju reagira kretanjem i djelovanjem, a um reagira na stvaranje misli , želja i slika koje mogu biti svjesne ili podsvjesne. 

Kronična mišićna ukočenost membrane uzrokuje blokade i izobličenja protoka ove energije i nas dovede do trajne promjene osjećaja i impulsa iz unutrašnjosti membrane na površinu tijela i uma. 

Pregrada stvara podjelu između slojevitosti osobnosti i karaktera, između ega i persone. No, ne samo da odvaja psihu od some, već odvaja svijest, koja je ograničena na površinu tijela i to izolira osobu od djeteta koje je nekad bilo, stvara bezdan između sadašnjosti i prošlosti.

Ovo dijeljenje u AEQ metodi® nazivamo senzomotorna-amnezija(SMA).

Thomas Hanna, osnivač kliničke somatike, prethodnice AEQ metode ®, učio je kako svatko od nas u trenutku dolaska na svijest ima jedinstven sistem poimanja i opažanja svijeta preko svoje membrane, koja opaža , osjeća i uči. 

Membrana kao prvi sloj primanja i odašiljanja signala iz okoline ali i iz uma natrag. Ono što se osjeti na površini membrane, kao i jake signale unutar nje ide prema osjetnom dijelu mozga(cortexu), gdje se taj signal obrađuje i daje povratnu informaciju, te putuje nazad prema membrani. 

Normalna funkcija membrane je da ona bude dovoljno propusna, ne pre napeta, niti previše propusna. Tako da signal koji primamo iz okoline bude u dovoljno jasnoj komunikaciji sa umom.

 Kako se smanjuje napetost unutar i na membrani pomoću učenja AEQ metode® i AEQ vježbi , tako i ta komunikacija postaje sve jasnija. Uvažamo ono što membrana osjeti, kakve nam signale šalje. Time sve bolje kontroliramo ego i njegove potrebe. Pažnju sve više usmjeravamo u tijelo. Soma dobiva svoju funkciju i smisao. Ta jedinstvena sposobnost je nešto što ima svaki čovjek. Učenjem AEQ metode ®, ne ulažemo nepotrebnu energiju u borbu, kako u učenju vježbi, tako i posljedično u svemu što radimo i mislimo. 

Jedna od najtežih zadaća svakog pojedinca je uspostavljanje osjećaja o samom sebi. Promatranje, analiza i integracija u cjelinu. Toga što osjećamo kroz membranu, na koji način i zašto. Koliko tih osjećaja dolazi iz realnog trenutka a koliko putem senzacija iz podsvijesti. 

Bez dovoljno dobrog razumijevanja tog signala, primorani smo na ponavljanje  „grešaka“ iz kojih moramo učiti. One traže veliku pažnju te određenu količinu energije i jasno , trećeg faktora, u obliku nepromijenjene i skroz tekuće varijable, vremena. 

Osjećaji tvore misao, a misao definira kakvi smo trenutno.

 I taj unutarnji pogled u nas same je  nevjerojatan alat. 

Stjepan Ostroški, učitelj AEQ metode 3. stupnja 

*Dio teksta za objavu korišten je  iz udžbenika za učitelje AEQ metode ®,Funkcija biološke energije i pritisaka za životne funkcije i svijest, autora i učitelja AEQ metode ® 5. stupanj, Aleša Ernsta