AEQ metoda® i zakon ravnoteže

Opća definicija kaže da je RAVNOTEŽA stanje ,  odnos u kojem su sve sile koje djeluju na nešto (neki predmet ili sustav) međusobno neutralizirane, u potpunosti ili u mjeri takvoj da se promatrani objekt ne pomiče unutar referentnog sustava.

U mehanici materijalna je točka u ravnoteži ako je vektorski zbroj sila koje djeluju na tu točku jednak nuli. Kruto je tijelo u ravnoteži ako je vektorski zbroj svih sila koje na nj djeluju jednak nuli i ako je algebarski zbroj svih momenata sila, s obzirom na svaku od tri bilo koje međusobno okomite osi, jednak nuli.

Obično razlikujemo tri vrste ravnoteže ovisno o tome je li potencijalna energija promatranog sustava minimalna, maksimalna ili pak konstantnoga iznosa.

  • stabilna ravnoteža – potencijalna energija promatranog sustava minimalna
  • labilna ravnoteža – potencijalna energija promatranog sustava je maksimalna
  • indiferentna

 

Kada se sustav izvede iz stabilne ravnoteže, on ponovno sam od sebe prelazi u prijašnje stanje; ako se pomakne iz stanja labilne ravnoteže, prijeći će u stanje stabilne ravnoteže, dok će u slučaju indiferentne ravnoteže ostati u onome stanju u koje se dovede.

Gravitacija kao fizička konstanta određuje i osigurava postojanje ravnoteže. Kao i bilo koje druge fizičke pojave i zakona, koji djeluje na sve i svakoga.

Što to znači u procesu učenja AEQ metode® i Aeq vježbi?

Iz tih saznanja proizlazi da ukoliko nemamo zadovoljavajući i povoljan odnos između prosječno napetih i opuštenih mišića, ne možemo pronaći i odrediti pravu i realnu sredinu , niti postići pravilan prelazak iz stabilne u labilnu ravnotežu pod teretom svakodnevnih obaveza i odnosa, tostajemo stajati na strani klatna koje nas sa vremenom sve više umara i čini nas napetima, pa je pad na niže razine sa vremenskim odmakom neminovan i neizbježan.

Ukoliko se svakodnevno posvetimo proučavanju sebe i pronalasku sebe unutar vremena i prostora kroz AEQ vježbe i AEQ vježbe disanja , bliže smo određivanju gdje zaista jesmo, naših postupaka, ponašanja, reakcija.  Iste te je potrebno onda imenovati i preoblikovati ako nama i našim bližnjima ti obrasci u  sadašnjosti nisu korisni ili su koristili i sada nas pomiču dalje od stabilne ravnoteže.

 

Svaki dan potrebno je osjetiti pritisak i teret gravitacije, ne ju umanjivati niti pokušati eliminirati. Priznavanjem njene nadmoći, priznajemo i određujemo svoje granice. Vrijeme teče , a gravitacija definira i prostor i vrijeme, čineći da taj tijek ide spiralno, naši postupci i poboljšanja u sadašnjosti , definirati će sukladno tome našu budućnosti, budućnost naše djece, koja to gledaju, promatraju i uče kako biti efikasan i učinkovit ili neučinkovit unutar fizikalnih zakona.

Povećavajući sintropiju u nama i oko nas, smanjujemo negativan utjecaj entropije, koje ako je previše i ne djelujemo na nju, onemogućava razvoj i daljnji napredak. Na toj spiralnoj liniji tada će biti moguć drugačiji zapis.